واقعیت افزوده محیطی خودرو دنا - شرکت واقعیت افزوده پندار
واقعیت افزوده محیطی خودرو دنا
۲۵ اسفند

واقعیت افزوده محیطی خودرو دنا

واقعیت افزوده محیطی خودرو دنا , اولین واقعیت افزوده محیطی ایران است که توسط شرکت واقعیت افزوده پندار و به سفارش گروه صنعتی ایران خودرو، طراحی و پیاده سازی شده است.