همکاری شرکت واقعیت افزوده پندار با شرکت پتروپارس - شرکت واقعیت افزوده پندار
همکاری شرکت واقعیت افزوده پندار با شرکت پتروپارس
۳۱ تیر

همکاری شرکت واقعیت افزوده پندار با شرکت پتروپارس

شرکت واقعیت افزوده پندار در اولین فاز همکاری خود با شرکت “پتروپارس” پروژه واقعیت افزوده فاز ۱۲ پارس جنوبی را بر عهده داشته است.

شرکت پتروپارس برای معرفی و آشنایی بیشتر کاربران با مراحل و واحدهای فاز ۱۲ پارس جنوبی سفارش طراحی و ساخت اپلیکیشن واقعیت افزوده بزرگترین پروژه صنعتی تاریخ ایران اسلامی را بر عهده شرکت واقعیت افزوده پندار گذاشته است. کاربران با استفاده از این اپلیکیشن می توانند ماکت سه بعدی , پویا و تعاملی فاز ۱۲ پارس جنوبی را مشاهده کرده و با واحدهای آن و پروسه تولید آشنا شوند.