واقعیت افزوده رانا - شرکت واقعیت افزوده پندار
واقعیت افزوده رانا
۰۳ اردیبهشت

واقعیت افزوده رانا

اولین اپلیکیشن واقعیت افزوده ایران که به سفارش گروه بزرگ صنعتی ایران خودرو تهیه شد و توجهات زیادی را بخود جلب کرد . این اپلیکشین برای تبلیغ محصول جدید ایران خودرو , “رانا” انجام شد و در به کاربر قابلیت مشاهده خودرو رانا بوسیله ی فناوری واقعیت افزوده را می داد.

بوسیله ی این اپلیکیشن کاربر قادر است تمام زوایای این خودرو را بررسی نماید و بوسیله ی منوی تعبیه شده رنگ های مختلف خودروی رانا را مشاهده نماید . این اپلیکیشن برای سیستم عامل های Android و iOS تهیه شده است.