مطلب پلاس - اپلیکیشن واقعیت افزوده جامع مطبوعات - شرکت واقعیت افزوده پندار
مطلب پلاس – اپلیکیشن واقعیت افزوده جامع مطبوعات
۲۰ تیر

مطلب پلاس – اپلیکیشن واقعیت افزوده جامع مطبوعات

شرکت واقعیت افزوده پندار بعنوان اولین و بزرگترین تولید کننده واقعیت افزوده در ایران، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت در گوشی های همراه، زمینه را برای ایجاد نرم افزار واقعیت افزوده جامع مطبوعات مساعد دیده و آن را تولید نموده است.
این نرم افزار در برگیرنده تمامی روزنامه ها و مجالت کشور بوده و باعث تسهیل استفاده کاربران و افزایش مخاطبین مطبوعات شرکت کننده در آن می شود.
امکانات نرم افزار مطلب افزوده :
۱٫ پخش فیلم و صدا و عکس و …… بصورت واقعیت افزوده
۲٫ ارائه سامانه مدیریت محتوای کامال اتوماتیک به مشترکان برای بارگزاری مطالب مورد نظر
۳٫ ورودی رایگان
۴٫ درآمد زایی از طریق فروش آنالین محصوالت و تبلیغ آنها
۵٫ ایجاد جذابیت بصری برای کاربران مطبوعات
۶٫ ایجاد پل میان دنیای دیجیتال و سنتی مطبوعات
۷٫ ایجاد خبر فوری در آخرین ساعات قبل از توزیع روزنامه و مجله و حتی پس از آن
۸٫ و هزاران کاربرد دیگر که هر مشترک به نسبت مورد استفاده در نرم افزار خواهد داشت