اپلیکیشن واقعیت افزوده راز باب اسفنجی - شرکت واقعیت افزوده پندار
اپلیکیشن واقعیت افزوده راز باب اسفنجی
۲۰ شهریور

اپلیکیشن واقعیت افزوده راز باب اسفنجی

اپلیکیشن “راز باب اسفنجی” اولین اپلیکیشن واقعیت افزوده اسباب بازی ایران با قابلیت تشخیص جسم به سفارش گروه Jino Toys توسط شرکت واقعیت افزوده پندار تهیه شده است. کاربران بعد از درست کردن پازل سه بعدی جینو می توانند با استفاده گرفتن دوربین اپلیکیشن بروی پازل سه بعدی ساخته شده با باب اسفنجی تعامل داشته و از امکانات بازی تهیه شده استفاده کنند.